Romans Sretenskis

SPECIALITET

Radiolog
Erikoistunut:
Röntgen och röntgen.

Neuroradiologi.

Bröst- och bukhåla och bäcken datortomografi.

Ultraljudsundersökning av bukhålan.
Ultraljudsundersökning av ytlig vävnad och sköldkörtel.

X