Stella Sirkina

SPECIALITET

Erikoistunut:
Röntgen och röntgen,

neuroradiologi,

Datortomografi av bröst- och bukhålor och bäcken,

Ultraljudsundersökning av bukhålan,
Ultraljudsundersökning av ytlig vävnad och sköldkörtel.

X