Aiwa Clinic

AIWA Clinic är en ny, modern och bekväm allmänklinik, grundad 2016, som erbjuder patientdiagnostik, det bredaste utbudet av kirurgiska operationer samt postoperativ rehabilitering. Kliniken utför även komplexa och minimalt invasiva operationer med hjälp av innovationer inom endoskopi och laserkirurgi.

På AIWA-kliniken, såväl som på de bästa medicinska institutionerna i världen, finns det mysiga avdelningar av hotelltyp för patienters bekvämlighet. Professionella läkare och klinikpersonal erbjuder varje patient kvalitetssjukvård och human behandling.

Kirurgiska manipulationer på AIWA-kliniken utförs i enlighet med europeiska standarder, vilket garanterar en hög effektivitetsnivå och goda resultat. Högt kvalificerade specialister väljer den mest lämpliga behandlingsmetoden för varje patient, enbart baserat på patientens intressen och tillstånd, och med hänsyn till ett brett spektrum av möjliga kirurgiska operationer, både med hjälp av endoskopisk och laserutrustning, såväl som i det klassiska sättet.

Vad är bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi är en procedur specificerad för att minska och modifiera magen; det hjälper till i uppgiften att förbättra processen för livsmedelsbearbetning i kroppen.

Bariatrisk kirurgi är en modern, säker och effektiv behandling vid fetma och förekomst av olika metabola störningar. Efter överviktskirurgi kan patienten inte konsumera stora mängder mat på grund av den minskade magvolymen samt minskad hunger och sug, därför samlar kroppen inte överflödigt fett, vilket hjälper patienten att förlora upp till 80 % av överskottet vikt under 1–3 år.

7

År av erfarenhet

390

Medicinska specialiteter

559

Moderna rum

6930

Glada patienter

När rekommenderas bariatrisk kirurgi?

I fallet där en persons kroppsmassaindex (BMI) är nära 34, vilket ligger inom överviktskategorin och ökar, och om andra metoder för viktminskning har misslyckats, är bariatrisk kirurgi ett gångbart alternativ. Denna operation ger ett antal fördelar, som eller till exempel vid typ 2-diabetes, mellitus och högt blodtryck.
Förutom att gå ner i oönskad vikt så förenklar och underlättar det även regleringen av både blodtryck och sockernivåer inom ett normalt intervall.
Läkaren utvärderar individuellt behovet av operation för varje patient.

När rekommenderas bariatrisk kirurgi?

Body mass index eller BMI är en av de mest populära indikatorerna för att mäta nivån, eller i vissa fall, svårighetsgraden av fetma. Med hjälp av BMI-skalan beaktas förhållandet mellan kroppsvikt och längd. Det erhålls genom att dividera kroppsvikten (i kilogram) med kvadraten på personens längd (i meter). Till exempel kommer en kvinna som är 1,75 m lång och 60 kg i vikt att ha ett BMI på:
60 / (1,75)2 = 19,59.
BMI-beräkningsformel: BMI = vikt (kg) ÷ höjd (m)2
Enligt de accepterade riktlinjerna anses BMI på 18,5 till 24,99 indikera normal kroppsvikt. Om BMI är högre klassas det som övervikt, till fetma. För att vara berättigad till bariatrisk kirurgi måste en patient ha ett kroppsmassaindex (BMI) på minst 34 och högre.

Kalkylator för kroppsmassaindex

BMI (kg/m2)
UnderviktBMI < 18,5
Normal kroppsviktBMI = 18,5 – 24,99
ÖverviktBMI = 25 – 29,99
FetmaBMI > 30
X